Fredensborg Natur
Privat Børnepasning

Praktiske oplysninger

Her kan du finde nyttig information om privat pasningsordning, om Fredensborg Natur, -- Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. Klik i den relevante boks nedenfor.

 

Privat Pasningsordning

Privat pasningsordning er en del af "frit valg" ordningen, jf. dagtilbuds-lovens § 78.

En privat børnepasser er selvstændig og godkendt af kommunen til at passe op til 5 børn i sit eget hjem.

Hjemmet er sikkerhedsgodkendt af kommunen, som 2 gange årligt fører tilsyn med dagplejehjemmet, et anmeldt og et uanmeldt besøg. Tilsynet dækker sikkerhed og hygiejne, samt børnenes udvikling og trivsel.

Hvert år sidst i januar måned, fremsender vi rene straffeattester til Fredensborg Kommune på børnepasser, ægtefælde og øvrige personer i husstanden over 15 år. Efterfølgende indhenter Fredensborg Kommune nye børneattester.


Tilskud til privatpasning fremgår af Kommunes hjemmeside. Tilskuddet kan variere fra år til år

Vores hjem

Vi bor i hvert sit (eget) hus, hvor et værelse er indrettet til vores natur børn. Haverne er indhegnet og anlagt, så det altid er muligst at være ude. Begge boliger er beliggende i Kovangen i et naturskønt område i udkanten af Fredensborg, tæt på Tikøb og med 5 minutters gang til Fredensborg Slotspark.

Sygdom/fravær

Hvis dit barn holder fri eller er blevet syg, vil vi gerne have hurtig besked, da det kan have betydning for dagens aktiviteter. Raskmelding bedes meddelt dagen før.

Ved børnepasserens sygdom / fravær / ferie, sørger du selv for pasning af dit barn.


Åbningstider

Mandag – torsdag  kl. 7.00 til 16.45 Fredag kl. 07.00 til 16.00


En privat børnepasser bestemmer selv sine åbningstider (dog max 48 timer om ugen) og har derfor ofte mulighed for at være fleksible.

Lad os tale om det, hvis du har behov for andre tider.


HUSK, hvis du ønsker en privat pasningsordning, SKAL dit barn være skrevet op til en kommunal dagplejeplads hos kommunes Pladsanvisning. Hvis du ønsker, dit barn efterfølgende skal gå i den private børnehave Friheden, eller Skovlyset, er det vigtigt, du samtidig skriver dit barn op hos de to eftertragtede børnehaver.

 

Naturdagpleje

Som naturdagplejer forpligter man sig til at være ude med børnene hver dag. Dette kan være i egen have eller i nærområdet – og på kortere eller længere udflugter. Der skal anlægges en urtehave, hvor børnene kan være med til at så, plante, vande, høste og smage det der vokser op. Målet er at bruge naturen og udnytte dens ressourcer, for derigennem at stimulere børnenes sanser. Når børnene oplever naturen, er det en oplevelse i sig selv og giver samtidig barnet en bedre forståelse af den verden de lever i.

Det nye, som barnet sanser, skaber følelser i form af nysgerrighed, gys, undren og iver. Børn har glæde af at undersøge, lege og opleve på egen hånd eller sammen med jævnaldrende. De har også brug for engagerede voksne, der peger, viser og fortæller. De voksnes medindlevelse og støtte af børnene, er grundlæggende for udvikling af selvfølelse og læring.


Dit barn er en del af en lille børnegruppe på 3-5 børn, i alderen fra ½ til de fylder 3 år. Børnene passes i børnepasserens eget hjem, hvor naturen er en del af hverdagen.

I en dagplejes lille enhed forløber opstarten oftest let, idet barnet hurtigt falder til og opbygger venskaber til de andre børn i gruppen. Hverdagen foregår i et roligt tempo med daglige aktiviteter, der passer til børnenes alders- og udviklingsniveau.  Her er tid og rum til at tage individuelle hensyn og give det enkelte barn tryghed og omsorg i hverdagen.

Naturdagpleje er derfor også et godt tilbud til sårbare børn, som fx for tidligt fødte børn og børn med nedsat immunforsvar.


Røgfrit hjem:

Privat pasningsordning er omfattet af rygeloven. I vores hjem er der total rygeforbud.

Sygdom / fravær:

Hvis dit barn holder fri eller er blevet syg, vil vi gerne have hurtig besked, da det kan have betydning for dagens aktiviteter. Raskmelding bedes meddelt dagen før.

Ved børnepasserens sygdom / fravær / ferie, sørger du selv for pasning af dit barn.

 

Åbningstider:

Mandag – torsdag  kl. 7.00 til 16.45 Fredag kl. 07.00 til 16.00

En privat børnepasser bestemmer selv sine åbningstider (dog max 48 timer om ugen) og har derfor ofte mulighed for at være fleksible.

Lad os tale om det, hvis du har behov for andre tider.

 

Om Jane og Hanne

Vi er et par glade og modne piger på 50+, som bor i Fredensborg Søpark, tæt på hinanden.

 

Et par ude mennesker, som holder af at færdes i, samt udnytte de muligheder der er til stede i naturen. Hertil benytter vi Fredensborg Slotspark, samt områderne omkring Endrup, som begge er en del af vores nærområde – og vores små urtehaver.

 

Det er en stor glæde, at have tid og rum til at tage individuelle hensyn og give det enkelte lille barn tryghed, nærvær og omsorg i hverdagen. At ”klæde” barnet på til den store verden – og det at starte i børnehave.

Vores motivation og arbejdsglæde ligger i at gøre en forskel for de 0-3 årige børn, som har behov for ekstra omsorg i hverdagen, uanset af hvilken grund.

 

At være dagplejer er en livsstil. Børnene bliver en naturlig del af familien.

 

Dagpleje er ikke hjemme – men næsten …

 

Du kan læse mere om os under Præsentation.

 

FERIE 2023

13. til 17. februar (uge 7)

3. til 5. april

19. maj
Uge 28 + 29 + 30
Uge 29 + 30 + 31

16. til 20. oktober (uge 42)

21. til 31. december

Vinterferie

(De 3 dage før Påske)

Dagen efter Kristi himmelfartsdag
Sommerferie – Hanne

Sommerferie - Jane

Efterårsferie

Juleferie

 

Barnets fødselsdag

Barnets fødselsdag er hyggeligt at fejre.

 

Hvis I har lyst til at holde fødselsdag hjemme, så kommer vi gerne på besøg.

 

I kan også vælge at holde fødselsdagen hos en af os. Så holder vi en lille fest for barnet og vennerne.

 

Priser og Tilskud

 • I 2023 er den månedlige betaling for en plads i Fredensborg Natur, Privat Pasningsordning kr. 10.997. Fredensborg Kommunes tilskud for de 0 til 2-årige udgør kr. 7.440 pr. måned i 2023.

 • Tilskuddet er skattefrit for forældrene og kan variere fra år til år. Frit valg ordningen er for børn i alderen 24 uger og indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Ordningen skal minimum have en varighed på 6 måneder. Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven.
 • Dette er med i prisen
 • Der tilbydes morgenmad indtil kl. 08.00 til de børn, der ikke har spist morgenmad hjemmefra. Om formiddagen spiser vi brød og lidt frugt. Frokosten består af rugbrød med varieret pålæg og grønt. Til eftermiddag er der forskellig slags frugt og brød. Skal barnet have speciel kost, skal det medbringes hjemmefra. Der serveres frisk vand til alle måltider, efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. (Fra 1 år og fremefter bør den samlede mælkemængde, drikkemælk og surhedsprodukt, være ca. ½ liter om dagen).

 • Tilskuddet er skattefrit for forældrene og kan variere fra år til år. Frit valg ordningen er for børn i alderen 24 uger og indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Ordningen skal minimum have en varighed på 6 måneder. Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven.

 • Forældre skal ansøge kommunen digitalt om tilskud, på www.Fredensborg.dk.

 • Kontrakt/pasningsaftale mellem forældre og børnepasser, udfærdiger vi i fællesskab. Børnepasseren fremsender den underskrevne til kontrakt til kommunen.

 • Den månedlige betaling til børnepasseren sker forud og skal være til børnepasserens rådighed hver den sidste hverdag i måneden, første gang den 30. i måneden før barnet starter i pasningsordningen.

 • Der indbetales i alle 12 måneder om året. Beløbet indsættes på børnepasserens konto som er noteret i kontrakten. Husk at anføre ”barnets navn”.

 • Når beløbet er indgået, udfærdiger børnepasseren en afregning/kvittering for betalingen. Afregningen senes til Fredensborg Kommune pr. mail, med kopi til forældrene. Indenfor 3 hverdage indsætter Fredensborg Kommune tilskuddet på moderens konto.

Søskenderabat

 • Er der søskende beregner Fredensborg Kommune automatisk søskenderabat, når barnet skrives ind hos Pladsanvisningen.

Regler for tilskud

 • For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt barnet er opskrevet til en kommunal dagpleje eller institutionsplads. Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med 1 måneds varsel til den første i måneden og dit barn kan derefter starte i den private pasningsordning med tilskud. Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på at du har fået den ønskede plads i Fredensborg Natur, Privat Pasningsordning, da der kan være venteliste. Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på Pladsanvisningen i Fredensborg Kommune.

Børn med bopæl i andre kommuner

 • Som privat børnepasser jvf. fritvalg ordningen, kan vi modtage børn med bopæl i andre kommuner. Da tilskuddet varierer fra kommune til kommune, kan den samlede pris ikke oplyses her. Tilskudsbeløbet får du oplyst i din bopælskommune.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med vores privat børnepasnings-ordning, er du velkommen til at sende en mail til os, via bjælken Kontakt.

 

Vi tilbyder

Et pasningstilbud i rolige og trygge rammer, hvor dit barn er i centrum.

En hverdag, hvor dit barn kun skal forholde sig til én voksen og tre- fire andre børn i den første svære tid hjemmefra. Herefter skal barnet gradvist tilpasses større grupper, mere støj og flere voksne i forbindelse med vores samarbejde med andre.


Du afleverer og henter dit barn hos den samme, som har 100% ansvar for dit barn og følger det HELE dagen. Hver dag kan du høre, hvordan dagen er forløbet, fra start til slut.


Udover at børnene sover ude, er vi ude, min 1 til 2 timer hver dag, afhængig af vejret. Ude børn, er raske børn. Vores erfaring siger, at børn trives og er mindre syge, når de er meget udendørs.


Naturdagpleje er også et godt tilbud til sårbare børn, som fx for tidligt fødte børn og børn med nedsat immunforsvar, der har godt af den friske luft.


Vores holdning er, at børn gerne må blive beskidte. De opfordres til at hoppe, kravle og rulle – bare de udforsker verden omkring sig.

Når vejret er til det – er vi ude hele dagen.


Vores mål som naturdagplejere

At børnene,

 • får frisk luft hver dag
 • planter, sår, vander og høster, for efterfølgende at spise udbyttet af grøntsager og frugt
 • bliver bekendt med de skiftende årstider
 • får tid til undren og fordybelse
 • får styrket deres koncentration og opmærksomhed
 • får lyst til at være i naturen
 • lære nye ord og begreber
 • bruge krop og bevægelse på en sjov måde i naturen
 • lære at værne om dyr, træer, planter osv.


Vi bruger naturens faciliteter og udnytter dens ressourcer for at stimulere børnenes sanser. Når børnene oplever naturen, er det både en oplevelse af sig selv og af omverdenen.

Det kan virke banalt, når vi gang på gang går den samme lille rute hen til den samme lille plet. Skal der ikke snart ske noget nyt? Gentagelse giver tryghed og glæde og skaber dermed den ideelle ramme, når børn skal udforske omgivelserne og udbygge deres erfaring. Det kan være en tur hen til fårene eller til ænderne i søen, som vi besøger gang på gang. Mon fårene/ænderne er her i dag? Eller, lad os gå en tur i Æbleskoven og se om uglen Elmer sidder på sin gren.


En anden herlig gentagelse er træet i haven, som vi taler om til frokost. I februar er det vinter-nøgent. I april står det med knopper. I maj springer det ud. Om sommeren sidder vi i skyggen under det. Træet er det sammen. Børnene kender det og elsker det og årstidernes skiftende bliver en naturlig del af børnenes erfaring.

 

En hverdag

Hverdagen foregår i et roligt tempo med daglige aktiviteter, der passer til børnenes alder - og udviklingsniveau. Vi har tid og rum til at tage individuelle hensyn og give det enkelte barn tryghed og omsorg i hverdagen. Dit barn skal falde til og opbygge venskaber med de andre børn i gruppen. De børn der har brug for en morgen lur, bliver lagt ud og sove, mens de store leger, tegner – eller hører historier. Herefter serveres boller, inden vi synger et par sange.


Som naturdagplejer forpligter man sig til at være ude med børnene hver dag. Omkring kl. 9.00 - 9.30 går vi ud. Det kan være vi bliver hjemme i haven og leger, besøger hinanden, mødes til sang, leg og sjov på Grønningen, eller går på Krible-Krable jagt i Æbleskoven. Måske går vi en tur i Fredensborg Slotspark, eller hvad vi ellers finder på. Hver fredag mødes vi til ”Fredags-bar” på Tumlepladsen, hvor børnene efterfølgende hygger sig i skovbunden – og vi ønsker hinanden en god weekend. Det afgørende er, at børnene får en natur oplevelse.


Hver onsdag er vi på ”udflugt” i nærområdet. Vi har altid vand og frugt eller grønt med på turen.

Så vidt det er muligt, spiser vi frokost ude hele året. Enten hjemme eller ”ude” i nærområdet.


Børnene puttes i deres barnevogne mellem kl. 11.30 og 12.30.

Omkring kl. 14.30 spiser vi frugt og brød. Resten af dagen leger vi indtil børnene hentes. Om sommeren ude og inde om vinteren.


Traditioner

Vi fejrer fødselsdag, jul, fastelavn, påske mm. – kun fantasien sætter grænser.

 

HUSKELISTE (medbringes til dit barn)

Dette skal du medbringe til dit barn:

 

 • Barnevogn til at sove i (mandag til fredag)

 • Madras, pude, dyne, regnslag, flue–net og sele, sutter og evt. sovedyr. Der skal altid ligge et helt sæt skiftetøj

 • Inde sko, termotøj, regntøj og gummestøvler

Vinter – flyverdragt, hue, varme vanter og vinterstøvler, samt tøj til at sove i /med (trøje, hue, vanter og sokker)

Sommer – solcreme og hat med skygge

Da vi er meget ude, bør det være tøj, der gerne må blive beskidt.

 

Dyr: Vi har ingen husdyr, men I nærområdet findes får, geder og ænder, som vi ofte besøger.

 

Godkendelse og Tilsyn

Fredensborg Naturdagpleje er en privat pasningsordning jf. dagtilbuds–lovens §78.

 

 

 

 

Ordningen er godkendt af Fredensborg Kommune, som har tilsynspligt med privat dagpleje. Der skal føres tilsyn med sikkerhed og hygiejne, samt børnenes udvikling og trivsel.

 

Børnepasseren er inden opstart, forpligtet til at indsende rene straffe – og børneattester på børnepasseren, samt dennes ægtefælle/samlever og øvrige personer over 15 år som er tilmeldt husstanden hvor pasning foregår, til Fredensborg Kommune.

 

Hvert år sidst i januar måned, rekvirerer børnepasseren rene straffeattester til Fredensborg Kommune på børnepasseren og øvrige personer i husstanden over 15 år.

Efterfølgende indhenter Fredensborg Kommune nye børneattester.

 

Hjemmet er sikkerheds godkendt af Fredensborg Kommune, som 4. gange årligt fører tilsyn med dagplejehjemmet - 2 anmeldt og 2 uanmeldte besøg.

Besøget dækker sikkerhed, hygiejne, samt børnenes udvikling og trivsel.

 

Både Jane og Hanne er godkendt til at have max. 5 børn indskrevet i dagplejen.

 

Samarbejde

Friheden

Fredensborg Natur, Privat Børnepasning samarbejder med den private børnehave Friheden, som er beliggende i Fredensborg.

Samarbejdet med Friheden er etableret, for at skabe tryghed, trivsel og gode relationer mellem dagplejebørn, børnehavebørn og voksne. Herved bliver overgangen fra vores private pasningsordning til børnehaven lettere, hvis/når barnet skal starte her som 3 årig.


Vær opmærksom på hvis du ønsker, dit barn skal gå i den private børnehave Friheden, at det er vigtigt, du allerede ved opstart i Fredensborg Natur, Privat Børnepasning, kontakter Friheden og får dit barn skrevet op. Du skal samtidig gøre opmærksom på, at dit barn passes hos en af os. Børn fra Fredensborg Natur, Privat Børnepasning har fortrinsret til Friheden, SÅFREMT der er plads på det pågældende tidspunkt.


Om sommeren besøger vi Friheden hver torsdag, hvor børnene leger såvel ude på legepladsen som inde i børnehaven.


I vinterhalvåret skiftes vi til at gå i Friheden om torsdagen. Så vidt det er muligt, deltager vi i børnehavens aktiviteter, med hensynstagen til aktivitet og børnenes alder.

 

Privat børnepasser – Adriana

Adriana bor ligesom Jane og Hanne i Kovangen, er privat børnepasser og en tidligere kommunal dagpleje kollegaer i Fredensborg Kommune.

Vi samarbejder om udendørs aktiviteter og er sammen et par formiddage om ugen.
I det daglige, går vi alle 3 ind for små enheder.

Ved udendørs aktiviteter, er det ofte en fordel at være flere – både flere børn og voksne (hænder og fødder), da det herved er muligt at opdele aktiviteten så den tilpasses de enkelte børns evner.


Vi har fælles venteliste.

...:: Fredensborg Natur :: Email ::...