Fredensborg Natur
Privat Børnepasning

Præsentation

 

Historie

Efter at have været ansat som kommunal dagplejer i Fredensborg Kommune i 13 år, ønskede Jane Alberg Andersen nye udfordringer.  Jane startede den 1. februar 2013 som privat børnepasser – Fredensborg Natur, Privat Pasningstilbud. I opstarten var der 2 børn, men nyheden bredte sig og så var der 4.

Det viste sig at være et pasningstilbud med så stor en succes, at pasningsordningen pr. 1. Maj 2014 kunne udvide med en privat børnepasser – Hanne Friese. Hanne har været ansat som kommunal dagplejer i 15 år i Fredensborg Kommunen og et par år i vuggestue.

 

 

 

Præsentation

Vi er et par glade og modne piger på 50+, som bor i Fredensborg Søpark, tæt på hinanden.

Et par ude mennesker, som holder af at færdes i, samt udnytte de muligheder der er til stede i naturen. Hertil benytter vi Fredensborg Slotspark, samt områderne omkring Endrup, som begge er en del af vores nærområde – og vores små urtehaver.

Det er en stor glæde, at have tid og rum til at tage individuelle hensyn og give det enkelte lille barn tryghed, nærvær og omsorg i hverdagen. At ”klæde” barnet på til den store verden – og det at starte i børnehave.

Vores motivation og arbejdsglæde ligger i at gøre en forskel for de 0-3 årige børn, som har behov for ekstra omsorg i hverdagen, uanset af hvilken grund.

At være dagplejer er en livsstil. Børnene bliver en naturlig del af familien.

Dagpleje er ikke hjemme – men næsten…

 

 

Vores kompetencer

I tiden som kommunale dagplejere, har vi gennemført ”Basisuddannelsen for dagplejere”, ”Pædagogiske læreplaner” og førstehjælpskurser hvert 3 år. Herudover ”Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde”, ”Sårbare og udsatte børn”, ”Den kompetente dagplejer – samspil og relationer” samt ”Børn i udsatte positioner”.


Siden vi er starter som private børnepassere i år 2013, har vi gennemført:

  • ”Genopfølgningskursus i førstehjælp” – hvert 2. år.
  • 2018 3. Temaaftener – den styrkede pædagogiske lærerplan, hos FOA Nordsjælland.
  • 2019/20  Kurset ”3. dages læringsforløb for dagplejere og Private pasningsordninger” hos Københavns Professionshøjskole.


Vi prioriterer et godt forældresamarbejde og lægger vægt på dialog og den daglige kontakt.

 

 

...:: Fredensborg Natur :: Email ::...