Fredensborg Natur
Privat Børnepasning

Læreplaner

Loven om pædagogiske læreplaner er en integreret del af Fredensborg Naturdagpleje. Ude liv, udfordrer og udvikler – og naturen rummer alle elementer fra læreplanernes bekendtgørelse. I naturen findes inspiration til at arbejde med læreplanernes seks temaer – ude i naturen.

 

Naturen har en dragende effekt på de mindste. Børnene oplever stimulering af både sanser, motorik og de sociale færdigheder samtidig med, at nysgerrigheden konstant udfordres.

Læreplans temaer (klik på hvert tema for yderligere beskrivelse):

Natur udeliv og science

møde med naturen (Krible-krable projekter, insekthoteller, "mærke årstiderne skifter")

Kommunikation og sprog

Samtaler om naturen og historiefortælling derude

Hej!

Krop sanser og bevægelse

Styrkelse af motorikken (gå, kravle, løbe og klatre på ujævne overflader

Alsidig personlig udvikling

Selv hente tøj og sko og tager det af/på og indgå i dialog om, hvad har jeg brug for i dag.

Kom!

Social udvikling

Er nøglen til fællesskabet. Vise omsorg, være hjælpsom, vente på tur, udtrykke følelser/fælles aktiviteter (bruge naturens materialer i leg og aktivitet) Respekt, medbestemmelse og demokrati.

Kultur, æstestik og fællesskab

Samle ting og være kreativ. Hvad er det? Hvor kommer det fra? Føl og lugt... Danske traditioner. Respekt for planter og dyr.

Hvad?

...:: Fredensborg Natur :: Email ::...